Adatvédelmi nyilatkozat

Köszönjük, hogy érdeklődik vállalatunk iránt. Az adatvédelem kiemelt szerepet tölt be a Heilind Electronics GmbH ügyvezetői számára. A Heilind Electronics GmbH internetes oldalainak használata alapvetően bármilyen személyes adat megadása nélkül lehetséges. Amennyiben egy érintett személy vállalatunk különleges szolgáltatásait internetes oldalunkon keresztül szeretné igénybe venni, előfordulhat, hogy szükség lehet a személyes adatok feldolgozására. Amennyiben szükségessé válik a személyes adatok feldolgozása és a feldolgozásnak nincsen jogalapja, általában beszerezzük az érintett személy jóváhagyását.

A személyes adatok, pl. az érintett személy nevének, címének, e-mail címének és telefonszámának feldolgozása már az adatvédelmi törvénnyel és a Heilind Electronics GmbH-ra érvényes nemzeti adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban történik. Vállalatunk ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot arról, hogy milyen módon, terjedelemben és céllal gyűjtjük, használjuk fel és dolgozzuk fel a személyes adatokat. Továbbá ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni az érintett személyeket az őket megillető jogokról.

Az ezen az oldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehetőség szerinti hiánytalan védelmének biztosítása érdekében a Heilind Electronics GmbH, mint feldolgozásért felelős, számos műszaki és szervezeti intézkedéseket valósított meg. Az internet alapú adatkommunikációk azonban alapvető biztonságbeli hiányosságokat mutathatnak fel, így nem nyújtható teljes védelem. Ezért választhatnak az érintett személyek alternatív módokat (pl. telefonon) személyes adataik átadására.

1. Fogalom magyarázat

A Heilind Electronics GmbH adatvédelmi nyilatkozata olyan fogalmakon alapszik, melyeket az európai irányelveket elfogadó jogalkotó és rendeletalkotó az általános adatvédelmi rendelet (DS-GVO) elfogadásakor használt. Adatvédelmi nyilatkozatunknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek érdekében előre szerenénk tisztázni a fogalmakat.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő fogalmakat használjuk:

 • a)   személyes adatok

  Személyes adat alatt valamennyi olyan információ értendő, mely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett személy) vonatkozik. Akkor tekintjük a természetes személyt azonosíthatónak, ha különösen bármilyen azonosító adat, például név, azonosító szám, tartózkodási információ, online azonosító jel vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására jellemző egy vagy több tényező alapján – közvetlenül vagy közvetetten azonosítani lehet.

 • b)   érintett személy

  Az érintett személy valamennyi azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait a feldolgozásért felelős személyek feldolgozzák.

 • c)   Feldolgozás

  A feldolgozás egy automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy személyes adatokkal összefüggő műveletsor, mint a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, rendezés, tárolás, módosítások hozzáigazítása, kiválasztás, lekérdezés, felhasználás, átadáson keresztül történő nyilvánosságra hozatal, terjesztés vagy a rendelkezésre bocsátás egy másik módja, összehasonlítás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy a megsemmisítés.

 • d)    Feldolgozás korlátozása

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölését jelenti azzal a céllal, hogy korlátozza jövőbeli feldolgozásukat.

 • e)    Profilalkotás

  A profilalkotás személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz vagy érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 • f)     Álnevesítés

  Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információ felhasználása nélkül a továbbiakban már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez többé nem lehet kapcsolni.

 • g)   Felelős személyek vagy adatkezelők

  A felelős személy vagy adatkezelő egy természetes vagy jogi személy, hatóság, létesítmény vagy egyéb szerv, mely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok feldolgozásának céljáról és módjáról. Amennyiben a feldolgozás céljait és módjait az uniós jog vagy a tagállamok joga előírja, az uniós jognak vagy a tagállamok jogának megfelelően rendelkezni lehet a felelős illetve kinevezésének bizonyos kritériumairól.

 • h)    Adatfeldolgozó

  Az adatfeldolgozó egy természetes vagy jogi személy, hatóság, létesítmény vagy egyéb szerv, mely a felelős szerv megbízásából feldolgozza a személyes adatokat.

 • i)     Befogadó

  A befogadó egy természetes vagy jogi személy, hatóság, létesítmény vagy egyéb szerv, mely előtt felfedik a személyes adatokat, függetlenül attól, hogy esetében egy harmadik félről van szó vagy sem. Azok a hivatalok, melyek az uniós jognak vagy a tagállamok jogának megfelelően egy bizonyos vizsgálati megbízás keretein belül fogadnak be személyes adatokat, nem számítanak befogadónak.

 • j)     Harmadik fél

  A harmadik fél egy az érintett személyen, a felelősön, az adatfeldolgozón és a felelős vagy az adatfeldolgozó közvetlen felelősségi körén belüli, személyes adatok feldolgozására jogosultakon kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, létesítmény vagy egyéb szerv.

 • k)   Hozzájárulás

  A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. Az adatkezelő neve és címe

Az adatkezelő az adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban érvényes egyéb adatvédelmi törvények és egyéb, adatvédelmi természetű rendelkezések értelmében:

Heilind Electronics Inc.

Pfarrer-Huber-Ring 8

83620 Feldkirchen-Westerham

Németország

Tel.: 08063 8101 100

E-Mail: info@heilind.eu

Weboldal: www.heilind.de

Adatvédelmi megbízott: Thomas Umina (privacy@heilind.com)

3. Sütik

A Heilind Electronics GmbH internetes oldalai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, melyek egy internetes böngészőn keresztül mentődnek le és tárolódnak egy számítógépes rendszerben.

Számos internetes oldal és szerver alkalmaz sütiket. Több süti tartalmaz egy ún. süti-azonosítót. A süti-azonosító egy süti egyedi azonosítója. Egy karakterláncból áll, mellyel egy konkrét internetes böngészőhöz internetes oldalakat és szervereket rendelnek hozzá az által, hogy a süti eltárolódik a számítógépes rendszerben. Ez teszi lehetővé a meglátogatott oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztesse az érintett személy egyedi böngészőjét más internetes böngészőktől, melyek más sütiket tartalmaznak. Egy bizonyos internetes böngészőt az egyértelmű süti-azonosítójáról lehet felismerni és beazonosítani.

A Heilind Electronics GmbH a sütik használatával tud internetes oldala használói számára felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújtani, ami a sütik használata nélkül nem lenne lehetséges.

A sütik segítségével lehet a felhasználók igényeinek megfelelően optimalizálni az internetes oldalunk által nyújtott információkat és ajánlatokat. Ahogy fent említettük, a sütik teszik lehetővé internetes oldalunk használóinak felismerését. A felismerés célja megkönnyíteni a használók számára internetes oldalunk használatát. Egy sütiket használó internetes oldal felhasználójának például nem muszáj minden látogatás alkalmával újra megadnia felhasználói adatait, mivel ezt a feladatot az internetes oldal és felhasználó számítógépes rendszerében elhelyezett sütik átveszik. Egy további példa egy webáruház bevásárló kosarának sütije. A webáruház egy süti használatával jegyzi meg azokat az árucikkeket, melyeket a vevő behelyezett a virtuális kosarába.

Az érintett személy a használt internetes böngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja az internetes oldalunk által elhelyezett sütik elmentését és ezzel tartósan megtagadhatja a sütik elmentését. Továbbá, a már elhelyezett sütiket bármikor ki lehet törölni egy internetes böngészőn vagy egyéb szoftverprogramokon keresztül. Ez minden szokványos internetes böngészőben lehetséges. Amennyiben az érintett személy a használt böngészőben deaktiválja a sütik használatát, adott esetben nem tudja majd teljes mértékben használni internetes oldalunk minden funkcióját.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A Heilind Electronics GmbH a honlap az érintett személy vagy egy automatikus rendszer általi minden egyes behíváskor általános adatok és információk sorozatát rögzíti. Ezek az általános adatok és információk a szerver naplófájljaiban eltárolódnak el. A következő adatok kerülnek rögzítésre: a (1) használt böngésző típusa és verziója, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, (3) a honlap, amelyről a hozzáférő rendszer a honlapunkra érkezett (ún. referrer), (4) az aloldalak, amelyekre a hozzáférő rendszer a honlapunkon eljut, (5) a honlapunkhoz való hozzáférés dátuma és ideje, (6) egy IP-cím, (7) a hozzáférő rendszer internetes szolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, melyek az IT rendszerünket ért támadások esetén védelmünkre szolgálnak.

Ezen általános adatok és információk használatakor a Heilind Electronics GmbH nem von le következtetéseket az érintett személyre vonatkozóan. Ezekre az információkra inkább azért van szükség, hogy (1) megfelelően közvetítsük honlapunk tartalmát, (2) optimalizáljuk honlapunk tartalmát és annak hirdetését, (3) garantáljuk IT rendszerünk tartós működését és honlapunk technológiáját, valamint (4) kibertámadás esetén a bűnüldöző szervek rendelkezésére tudjuk bocsátani a büntetőeljáráshoz szükséges információkat. Ezeket a névtelenül gyűjtött adatokat és információkat a Heilind Electronics GmbH egyrészt statisztikailag, továbbá azzal a céllal elemzi ki, hogy az általunk feldolgozott adatok optimális védelmi szintjének garantálása érdekében növelje a vállalatunkon belüli adatvédelmet és adatbiztonságot. A szerver-napló fájlok névtelen adatait az érintett személy által megadott személyes adatoktól külön tárolják.

5. Elérhetőség az internetes oldalon keresztül

A Heilind Electronics GmbH honlapja a törvényi előírások szerint olyan adatokat tartalmaz, melyek gyors elektronikus kapcsolatfelvételt és közvetlen kommunikációt tesznek lehetővé vállalatunkkal és melyek az ún. elektronikus posta (e-mail cím) általános címét is tartalmazzák. Amennyiben egy érintett személy e-mailen vagy kapcsolattartó űrlapon keresztül felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel, az érintett személy által átadott személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek. Az érintett személy által az adatkezelő részére önkéntes alapon megadott személyes adatok feldolgozás és kapcsolatfelvétel céljából kerülnek mentésre. Ezeket a személyes adatokat nem adjuk át harmadik fél részére.

6. Személyes adatok rutinszerű törlése vagy zárolása

Az adatkezelő csak addig dolgozhatja fel és tárolhatja a személyes adatokat, ameddig a tárolás céljának eléréséhez szükséges vagy amilyen mértékben azt az európai irányelveket elfogadó jogalkotó és szabályozó hatóság vagy egy másik jogalkotó, melynek törvényei és előírásai vonatkoznak az adatkezelőre, előírta.

Amennyiben a tárolás célja már nem releváns, vagy az európai irányelveket elfogadó jogalkotó és szabályozó hatóság vagy egy másik illetékes jogalkotó által előírt tárolási határidő lejárt, a személyes adatokat rutinszerűen és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően zárolják és törlik.

7. Az érintett személy jogai

 • a)   Megerősítéshez való jog

  Valamennyi érintett személy rendelkezik az európai irányelveket elfogadó jogalkotó és szabályozó hatóság által biztosított joggal arra vonatkozóan, hogy megerősítést kérjen az adatkezelőtől a tekintetben, hogy az adott személyes adatokat feldolgozzák-e. Amennyiben az érintett személy igénybe szeretné venni ezt a megerősítéshez való jogot, bármikor fordulhat az adatkezelő egyik munkatársához.

 • b)   Tájékoztatáshoz való jog

  Valamennyi személyes adatok feldolgozásával érintett személy rendelkezik az európai irányelveket elfogadó jogalkotó és szabályozó hatóság által biztosított joggal arra vonatkozóan, hogy bármikor tájékoztatást kérjen az adatkezelőtől a személyére vonatkozóan elmentett személyes adatokról és másolatot kapjon ezen tájékoztatásról. Az európai irányelveket elfogadó jogalkotónak és szabályozó hatóságnak továbbá a következő információkról kell tájékoztatnia az érintett személyt:

  • a feldolgozás célja
  • a feldolgozásra kerülő személyes adatok kategóriái
  • címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
  • amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy, ha nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának kritériumai
  • az érintett személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére vonatkozó jog vagy az adatkezelő vagy feldolgozás elleni tiltakozási jog általi feldolgozás korlátozására vonatkozó jog fennállása
  • felügyeleti hatóságoknál való panasztételi jog
  • amennyiben a személyes adatokat nem az érintett személynél rögzítették: Az adatok származására vonatkozó minden elérhető információ
  • automatizált döntéshozatal fennállása beleértve az általános adatvédelmi rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdései szerinti profilkészítést és - legalább ezekben az esetekben - jelentőségteljes információk a használt logika, valamint egy ilyen feldolgozás terjedelme és célzott hatásai az érintett személy számára

  Az érintett személynek joga van tájékoztatást kapni attól, hogy közölték-e személyes adatait egy harmadik országgal vagy nemzetközi szervezettel. Amennyiben ez az eset fennáll, az érintett személynek a továbbiakban joga van tájékoztatást kapni az információ átadással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

  Amennyiben az érintett személy igénybe szeretné venni ezt a tájékoztatáshoz való jogot, bármikor fordulhat az adatkezelő egyik munkatársához.

 • c)   Helyesbítéshez való jog

  A személyes adatok feldolgozása által érintett valamennyi személy rendelkezik az európai irányelveket elfogadó jogalkotó és szabályozó hatóság által biztosított joggal a rá vonatkozó személyes adatok azonnali helyesbítésére. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  Amennyiben az érintett személy igénybe szeretné venni ezt a helyesbítéshez való jogot, bármikor fordulhat az adatkezelő egyik munkatársához.

 • d)   A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  Valamennyi a személyes adatok feldolgozása által érintett személy rendelkezik az európai irányelveket elfogadó jogalkotó és szabályozó hatóság által biztosított joggal arra vonatkozóan, hogy megkövetelje az adatkezelőtől személyes adatai azonnali törlését, amennyiben a következő okok egyike helytálló és amennyiben a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokra már nincs szükség az adatgyűjtés vagy más módon történő feldolgozás céljából.
  • Az érintett visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének vagy a 9. cikk (2) bekezdésének értelmében az adatfeldolgozás alapját képező hozzájárulását, és az adatfeldolgozásnak nincs más jogalapja;
  • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a személyes adatai feldolgozása ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen.
  • A személyes adatok feldolgozása jogszerűtlenül történt.
  • A személyes adatok törlése az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti jogi kötelezettség teljesítése.
  • A személyes adatok gyűjtésére az általános adatvédelmi rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Amennyiben a fent említett okok egyike helytálló és az egyik érintett személy a Heilind Electronics GmbH-nál tárolt személyes adatok törlését szeretné kezdeményezni, ezen okból bármikor fordulhat az adatkezelő egyik munkatársához. A Heilind Electronics GmbH munkatársa kezdeményezni fogja a törlési kérelem azonnali teljesítését.

  Amennyiben a Heilind Electronics GmbH nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és vállalatunk adatkezelőként az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk (1) bekezdése szerint köteles törölni a személyes adatokat, a Heilind Electronics GmbH az elérhető technológia és a megvalósítási költségek figyelembe vételével, beleértve a technikai szempontokat is, meghozza a megfelelő intézkedéseket, hogy tájékoztassa a további adatkezelőket, akik a nyilvánosságra hozott személyes adatokat feldolgozzák, arról, hogy az érintett személy az említett adatkezelőktől a személyes adataihoz fűződő összes link vagy a személyes adatokról készült másolatok és replikák törlését kérte, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Heilind Electronics GmbH munkatársa egyedi esetben meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket.

 • e)   Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog

  A személyes adatok feldolgozása által érintett valamennyi személy rendelkezik az európai irányelveket elfogadó jogalkotó és szabályozó hatóság által biztosított joggal arra vonatkozóan, hogy követeljék adataik feldolgozásának korlátozását, amennyiben egyik a következő feltételek közül teljesül:

  • Az érintett személy vitatja a személyes adatok helyességét, éspedig annyi ideje, mely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok helyességének ellenőrzését.
  • A feldolgozás rendszertelen, az érintett személy elutasítja a személyes adatok törlését és helyette a személyes adatok használatának korlátozását kérni.
  • Az adatkezelőnek a személyes adatokra a feldolgozás céljából már nincs szüksége, az érintett személynek viszont jogi követelései érvényesítése, jogai gyakorlása és megvédése céljából van rájuk szüksége.
  • Az érintett személy az adatvédelmi törvény 21. cikk (1) bekezdése szerint kifogásolja a feldolgozást és egyenlőre ismeretlen, hogy az adatkezelő alapos indoka prioritást élvez az érintett személy alapos indokával szemben.

  Amennyiben a fent említett feltételek egyike adott és az egyik érintett személy a Heilind Electronics GmbH-nál tárolt személyes adatok törlését szeretné kérelmezni, ezen okból bármikor fordulhat az adatkezelő egyik munkatársához. A Heilind Electronics GmbH munkatársa kezdeményezni fogja az adatok feldolgozásának korlátozását.

 • f)    Adathordozhatósághoz való jog

  A személyes adatok feldolgozása által érintett valamennyi személy rendelkezik az európai irányelveket elfogadó jogalkotó és szabályozó hatóság által biztosított joggal, hogy egy strukturált, szokványos és géppel olvasható formátumban kapja kézhez a rá vonatkozó adatokat, melyeket az érintett személy átadott az adatkezelőnek. Ezen kívül joga van átadni ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek azon adatkezelő akadályozása nélkül, akinek a részére rendelkezésre bocsátották a személyes adatokat, amennyiben a feldolgozás az 6. cikk (1) bekezdésének vagy a 9. cikk (2) bekezdése szerint hozzájáruláson vagy az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint egy szerződésen alapul, feltéve ha nincs szükség a feldolgozásra egy adatkezelőre rótt olyan feladat elvégzéséhez, melyhez közérdek fűződik vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának hatókörébe tartozik.

  Az érintett személynek az általános adatvédelmi rendelet 20. cikk (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való joga gyakorlásakor joga van kérvényezni, hogy személyes adatai közvetlenül átkerüljenek az egyik adatkezelőtől a másikhoz, amennyiben ez technikailag lehetséges és más személyek jogai és szabadságai nem sérülnek.

  Adathordozhatósághoz való joga érvényesítése érdekében az érintett személy bármikor fordulhat a Heilind Electronics GmbH munkatársához.

 • g)   Tiltakozási jog

  A személyes adatok feldolgozása által érintett valamennyi személy rendelkezik az európai irányelveket elfogadó jogalkotó és szabályozó hatóság által biztosított joggal arra vonatkozóan, hogy különleges helyzetükből adódó okokból az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjai alapján kifogásolják a rájuk vonatkozó személyes adatok feldolgozását. Ez az ezen rendelkezésekre alapuló profilkészítésre is vonatkozik.

  Ellenvetés esetén a Heilind Electronics GmbH nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha fel tudunk mutatni kényszerítő erejű jogos okokat a feldolgozásra, melyek felülmúlják az érintett személy érdekeit, jogai és szabadságait, vagy a feldolgozás jogi követelések érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére nem szolgálja.

  Ha a Heilind Electronics GmbH a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében dolgozza fel, az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatok e célból történő feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilkészítésre is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett személy tiltakozik adatai közvetlen üzletszerzés céljára történő feldolgozása ellen, a Heilind Electronics GmbH a továbbiakban ilyen célokból nem fogja feldolgozni adatait.

  Emellett az érintett személynek joga van, különleges helyzetéből kifolyólag az általános adatvédelmi rendelet 89. cikk (1) bekezdése értelmében tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok oly módon történő feldolgozása ellen, melyet a Heilind Electronics GmbH tudományos és történelmi kutatási és statisztikai célból végez, kivéve, ha az ilyen módon történő feldolgozás a közérdeket szolgáló feladat teljesítéséhez szükséges.

  A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett személy fordulat közvetlenül a Heilind Electronics GmbH bármelyik munkatársához vagy egy másik munkavállalóhoz. Az érintett személynek továbbá lehetősége van továbbá arra, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 • h)   Automatikus döntéshozatal egyedi esetben beleértve a profilkészítést

  A személyes adatok feldolgozása által érintett valamennyi személy rendelkezik az európai irányelveket elfogadó jogalkotó és szabályozó hatóság által biztosított joggal arra vonatkozóan, hogy ne kizárólag automatizált feldolgozás - beleértve a profilkészítést is - alapú döntéshozatalnak vessék alá, mely rá nézve jogi következményekkel jár vagy őt hasonló módon jelentősen érinti, feltéve, ha a döntés (1) nem szükséges egy az érintett személy és az adatkezelő között létrejövő vagy teljesítendő szerződéshez, vagy (2) az Unió és a tagállamok adatkezelőre vonatkozó jogszabályainak előírásai szerint megengedett és ezeknek a jogszabályoknak megfelelő intézkedések az érintett személy jogainak, szabadságainak, és jogos érdekeinek megvédését nem tartalmazzák vagy (3) az érintett személy kifejezett hozzájárulását ki nem fejezi.

  Amennyiben a döntés szükséges egy az érintett személy és az adatkezelő között létrejövő vagy teljesítendő szerződéshez vagy (2) az érintett személy kifejezett hozzájárulásával történik, a Heilind Electronics GmbH meghozza a megfelelő intézkedéseket, hogy megvédje az érintett személy jogait és szabadságait, valamint jogos érdekeit, melyhez legalább az adatkezelő oldaláról egy személy beavatkozási joga, egy saját álláspont kialakításához tartozó jog és a döntés elleni fellebbezési jog tartozik.

  Amennyiben az érintett személy igénybe szeretné venni automatizált döntéshozatalra vonatkozó jogát, bármikor fordulhat az adatkezelő egyik munkatársához.

 • i)     Az adatvédelmi hozzájárulás visszahívásának joga

  A személyes adatok feldolgozása által érintett valamennyi személy rendelkezik az európai irányelveket elfogadó jogalkotó és szabályozó hatóság által biztosított joggal személyes adatai feldolgozására vonatkozó hozzájárulásának bármikor történő visszahívására.

  Amennyiben az érintett személy igénybe szeretné venni hozzájárulásának visszahívására vonatkozó jogát, bármikor fordulhat az adatkezelő egyik munkatársához.

8. Adatvédelem a jelentkezés és a jelentkezési eljárás során

Az adatkezelő a jelentkezők személyes adatait a jelentkezési eljárás lefolytatása céljából gyűjti és dolgozza fel. A feldolgozás elektronikus úton is történhet. Ez különösen akkor érvényes, ha a jelentkező a megfelelő jelentkezési dokumentumokat elektronikus úton, például e-mailben vagy a honlapon található űrlapon kereszül küldi el az adatkezelőnek. Amennyiben az adatkezelő munkaszerződést köt a jelentkezővel, a közölt adatokat a munkaviszony lefolytatása céljából a jogszabályi előírásoknak megfelelően mentik el. Amennyiben az adatkezelő nem köt munkaszerződést a jelentkezővel, a jelentkezési dokumentumokat két hónappal a válasz elküldése után automatikusan törlik, amennyiben a törlés nem sérti az adatkezelő egyéb jogos érdekeit. Ebben az értelemben egyéb jogos érdek például az általános egyenlőségi törvény szerinti eljáráson belüli bizonyítási kötelezettség.

9. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics használatával kapcsolatban (anonimizáló funkcióval)

Az adatkezelő ezen a honlapon a Google Analytics komponenseit integrálta (anonimizáló funkcióval) A Google Analytics egy weboldal elemző szolgáltatás. A weboldal elemzés adatok honlapok látogatónak viselkedése általi gyűjtését és kiértékelését jelenti. Egy weboldal elemzési szolgáltatás többek között adatokat rögzít arról, hogy mely honlapról érkezett a szóban forgó honlapra (ún. referrer) az érintett személy, a honlap mely aloldalait nézi meg vagy milyen gyakran és milyen hosszan nézi az aloldalt. Weboldal elemzést általában a holnap optimalizálására és az internetes hirdetés költség-hasznon elemzésére alkalmaznak.

A Google-Analytics-komponensek üzemeltető vállalata a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Az adatkezelő a webelemzéshez a Google Analytics-en keresztül a "_gat._anonymizeIp" kiegészítést használja. Ennek a kiegészítésnek a segítségével rövidíti le és anonimizálja a Google az érintett személy internetkapcsolatának IP-címét, ha a honlapunkhoz az Európai Unió tagállamaiból vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes tagállamaiból férnek hozzá.

A Google-Analytics komponensek célja elemezni a honlapunkra látogatók számát. A Google többek között arra használja a kinyert adatokat és információkat, hogy kiértékelje honlapunk használatát és hogy online jelentéseket készítsen arról, milyen tevékenység folyik a honlapunkon illetve honlapunk használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson számunkra.

A Google Analytics egy sütit helyez el az érintett személy IT rendszerében. A sütikről már a fentiekben olvashattak. Ez a Google által elhelyezett süti teszi lehetővé a honlap használatának elemzését. Az adatkezelő által üzemeltetett honlap, melybe Google-Analytics komponenseket integráltak, az egyes oldalak minden egyes behívásakor a Google-Analytics komponensek automatikusan arra késztetik az érintett személy IT rendszerének böngészőjét, hogy adatokat továbbítson a Google-nak online elemzés céljából. Ezen technikai eljárás keretén belül a Google tudomást szerez olyan személyes adatokról, mint az érintett személy IP-címe, melyek többek között arra szolgálnak a Google számára, hogy megértse, honnan érkeznek a látogatók és a kattintások és ezt követően jutalékelszámolásokat tudjon készíteni.

A sütik segítségével olyan személyes adatok kerülnek elmentésre, mint pl. a hozzáférési idő, helyszín, honnan érkezett a hozzáférés és az érintett személy honlapunkra tett látogatásainak gyakorisága. Ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett személy által használt internet kapcsolat IP-címét, honlapunk minden egyes meglátogatáskor továbbítják az Amerikai Egyesült Államokban székelő Google-nak. A Google ezeket a személyes adatokat eltárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google adott esetben ezen a technikai eljáráson keresztül gyűjtött személyes adatokat harmadik fél részére továbbítja.

Az érintett személy a használt internetes böngésző megfelelő beállításával, a fent említett módon, bármikor megakadályozhatja az internetes oldalunk által elhelyezett sütik elmentését és ezzel tartósan megtagadhatja a sütik elmentését. A használt internetes böngésző ilyen módú beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google sütit helyezzen az érintett személy informatikai rendszerébe. Továbbá, a Google Analytics által elhelyezett sütiket bármikor ki lehet törölni egy internetes böngészőn vagy egyéb szoftverprogramokon keresztül.

Továbbá az érintett személynek lehetősége van tiktakozni a Google Analytics által készített és ezen honlap használatára vonatkozó adatok gyűjtése és ezen adatok Google általi feldolgozása ellen és azt megakadályozni. Ehhez az érintett személynek le kell töltenie és telepítenie kell egy Browser-Add-On-t a következő link-en keresztül: tools.google.com/dlpage/gaoptout Ez a Browser-Add-On egy JavaScript-en keresztül közli Google Analytics-el, hogy nem szabad adatokat és információkat továbbítani a Google Analytics számára a honlapok látogatóiról. A Browser-Add-On-ok telepítését a Google tiltakozásként értelmezi. Amennyiben az érintett személy informatikai rendszerét a későbbiekben törlik, formattálják vagy újra telepítik, az érintett személynek újra telepítenie kell a Browser-Add-On-okat, hogy deaktiválja a Google Analytics-t. Amennyiben az érintett személy vagy az ő érdekszférájába sorolható másik személy eltávolítja vagy deaktiválja a Browser-Add-On-okat, lehetőség nyílik azok újratelepítésére vagy ismét aktiválására.

További információkat a Google-ról és annak érvényes adatvédelmi rendelkezéseiről a következő hivatkozásokon keresztül talál: www.google.de/intl/de/policies/privacy/, www.google.com/analytics/terms/de.html A Google Analytics-ről a következő hivatkozáson keresztül tudhat meg többet: www.google.com/intl/de_de/analytics/

10. A LinkedIn használatához kapcsolódó adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő ezen a honlapon integrálta a LinkedIn Corporation komponenseit. A LinkedIn egy internetalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kapcsolatot teremtsen már meglévő és új üzleti partnerekkel. A LinkedIn-t 400 millió regisztrált személy használja több, mint 200 országban. Ezzel a LinkedIn jelenleg a legnagyobb üzleti partnereket összekötő platform és a világ egyik leggyakrabban látogatott honlapja.

A LinkedIn üzemeltető vállalata a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Az Amerikai Egyesül Államokon kívüli adatvédelmi ügyekben a LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland illetékes.

A LinkedIn komponenssel (LinkedIn-Plug-In) ellátott honlapunk minden egyes behívásakor ez a komponens kezdeményezi, hogy az érintett személy által használt böngésző letöltse a LinkedIn komponens megfelelő ábrázolását. További információkat a LinkedIn-Plug-In-ekről a következő hivatkozás alatt talál: developer.linkedin.com/plugins Ennek a technikai eljárásnak a keretén belül kap tájékoztatást a LinkedIn arról, hogy honlapunk mely konkrét aloldalait látogatja meg az érintett személt.

Amennyiben az érintet személy ezzel egy időben be van jelentkezve a LinkedIn-be, honlapunk érintett személy általi minden egyes behívásakor és az adott látogatás egész időtartam alatt a LinkedIn felismeri honlapunk mely konkrét aloldalait látogatta meg az érintett személy. A LinkedIn-komponens ezeket az információkat gyűjti és a LinkedIn-en keresztül hozzárendeli az érintett személy adott LinkedIn fiókjához. Amennyiben az érintett személy rákattint a honlapunkon elhelyezett LinkedIn gombra, a LinkedIn hozzárendeli ezt az információt az érintett személy LinkedIn felhasználó fiókjához és elmenti ezeket a személyes adatokat.

LinkedIn a LinkedIn komponensen keresztül mindig akkor kap tájékoztatást arról, hogy az érintett személy ellátogatott a honlapunkra, amikor az érintett személy honlapunk behívásával egy időben be van jelentkezve a LinkedIn-be; ez attól függetlenül történik így, hogy az érintett személy rákattintott a LinkedIn komponensre vagy sem. Amennyiben az érintett személy nem kívánja továbbítani ezeket az információkat a LinkedIn számára, megakadályozhatja úgy, hogy mielőtt behívná honlapunkat, kilép LinkedIn fiókjából.

A LinkedIn a következő oldalon: www.linkedin.com/psettings/guest-controls ad lehetőséget, e-mail üzenetek, SMS-üzenetek és célorientált hirdetések lemondására és a hirdetés-beállítások kezelésére. A LinkedIn továbbá olyan partnereket használ mint a Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua és Lotame, melyek sütiket helyeznek el. Ezeket a sütiket a következő hivatkozás alatt mondhatja le: www.linkedin.com/legal/cookie-policy A LinkedIn érvényes adatvédelmi rendelkezéseit a következő hivatkozás alatt tudja letölteni: www.linkedin.com/legal/privacy-policy A LinkedIn sütikre vonatkozó irányelve a következő oldalon tölthető le: www.linkedin.com/legal/cookie-policy

11. Hírlevélre és e-mail hirdetésre vonatkozó információ

Hozzájárulásával feliratkozhat hírlevelünkre, mellyel aktuális, érdekes ajánlatainkról tájékoztatjuk Önt. Hírlevelünkre való feliratkozáshoz használja az ún. Double-Opt-in eljárást. Ez azt jelenti, hogy bejelentkezés után küldünk Önnek egy e-mailt a megadott e-mail címre, mellyel megerősítését kérjük arra vonatkozóan, hogy szeretne hírlevelet kapni. Elmentjük az adott, használt e-mail címet és a megerősítés időpontját. Az eljárás célja, hogy igazolni tudjuk a feliratkozását és adott esetben fel tudjuk deríteni a személyes adataival való visszaélést. A hírlevél elküldéséhez szükséges kötelező adat egyedül az Ön e-mail címe. További, külön jelölt adatok megadása önkéntes alapú és az Ön megszólítására használják. Megerősítése után a hírlevél elküldése érdekében elmentjük e-mail címét. Jogalap az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Adatait addig tároljuk és használjuk e célból amíg vissza nem hívja beleegyezését. Az e-mail küldéshez és az utánkövetéshez a Mailchimp szolgáltatásait használjuk - The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA Az Ön által rögzített adatokat az USA-ba küldik el és ott tárolják. Az Uniós Bizottság elismerte az USA-ban az adatvédelem szintjének megfelelőségét vállalatokra vonatkozóan, melyek alávetik magukat az EU-US Privacy Shield rendelkezéseknek és ennek megfelelően regisztrálnak. A The Rocket Science Group LLC-t a EU-US Privacy Shield alatt regisztrálták és tanúsították. A tanúsítványba és annak aktuális státuszába a www.privacyshield.gov/participant oldalon lehet belenézni. Bármikor visszamondhatja a hírlevelet és visszahívhatja beleegyezését a jövőre nézve a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatai feldolgozására vonatkozóan. A visszahívást minden e-mail hírlevélben rendelkezésre bocsátott linkre kattintva tudja megtenni vagy ha küld nekünk egy e-mailt a 2. pontban megnevezett e-mail címre. Utánkövetési célra történő adatgyűjtésre vonatkozó beleegyezését a jövőre nézve bármikor visszahívhatja úgy, hogy e-mailt küld a 2. pontban megnevezett e-mail címre. Bármikor ellentmondhat adatai marketing célokra, különösen hírlevél küldésre történő feldolgozásával oly módon, hogy küld egy e-mailt a 2. pontban megnevezett e-mail címre.

12. A feldolgozás jogalapja

21. cikk (1) bekezdése szerint kifogásolja a feldolgozást a feldolgozási műveletek jogalapjaként, melyek esetekben egy bizonyos feldolgozási célból szerzünk be hozzájárulást. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása egy szerződés teljesítéséhez szükséges, melynek szerződéses partnere az érintett személy, ahogy az az áruszállításhoz vagy egyéb szolgáltatások vagy ellenszolgáltatások teljesítésekor szükséges feldolgozási műveletek esetében szokott lenni, úgy a feldolgozás az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések elvégzéséhez szükséges adatfeldolgozási műveletekre, például termékeinket és szoláltatásaikat érintő érdeklődések esetére is. Amennyiben vállalatunkra vonatkoznak olyan jogi kötelezettségek, melyek szükségessé teszik a személyes adatok feldolgozását, mint pl. adójogi kötelességek teljesítése, úgy a feldolgozás az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul. A személyes adatok feldolgozása ritka esetben lehet szükséges, az érintett személy vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelmében. Ez például annak az esete lenne, ha egy látogató megsérülne az telephelyünkön és ennek kapcsán át kellene adnunk a nevét, életkorát, biztosító pénztárának adatait és egyéb életbe vágó információkat az orvosnak, kórháznak vagy egyéb harmadik személynek. Ekkor a feldolgozás az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének d) pontján alapulna. Végül a feldolgozási műveletek az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapulhatnak. Ezen a jogalapon nyugszanak a feldolgozási műveletek, melyek nem tartoznak egyik korábban említett jogalap alá sem, amennyiben a feldolgozás a vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekeit védi, kivéve, ha az érintett érdekei, alapjogai és szabadságai prioritást nem élveznek. A hasonló feldolgozási műveletek azért engedélyezettek számunkra, mert ezekre különösen kitér az európai jogalkotó. Ebben a vonatkozásban úgy vélte, hogy feltételezhető a jogos érdek, ha az érintett személy az adatkezelő ügyfele (általános adatvédelmi rendelet 47. preambulumbekezdés 2. mondata).

13. Feldolgozásra irányuló jogos érdek, melyet az adatkezelő vagy egy harmadik fél követhet

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapszik, a mi jogos érdekünk üzleti tevékenységünk valamennyi munkatársunk és részvényesünk javára történő végrehajtása.

14. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolására vonatkozó időtartam kritériuma az adott jogszabály szerinti megőrzési idő. A határidő lejártával a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, amennyiben már nincsen szükség rájuk szerződéskötéshez vagy szerződések előkészítéséhez.

15. Személyes adatok rendelkezésre bocsátására vonatkozó jogszabályi vagy szerződéses előírások; szükségszerűség a szerződéskötéshez; az érintett személyek személyes adatok rendelkezésre bocsátására irányuló kötelessége; az átadás elmulasztásának lehetséges következményei

Ezennel felhívjuk a figyelmét, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását részben jogszabály írja elő (pl. adójogi előírások) vagy azt a szerződéses rendelkezések (pl. szerződéses partner adatai) szabályozzák. Többek között egy szerződéskötéshez szükséges lehet arra, hogy az érintett személy rendelkezésünkre bocsássa a személyes adatokat, melyeket mi azt követően feldolgozunk. Az érintett személy például akkor köteles rendelkezésünkre bocsátani a személyes adatokat, ha vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok átadásának elmulasztásának az lenne a következménye, hogy nem tudnánk szerződést kötni az érintettel. A személyes adatok rendelkezésre bocsátsa előtt az érintettnek az egyik munkatársunkhoz kell fordulnia. Munkatársunk felvilágosítja az érintettet az egyes helyzetekre vonatkoztatva arról, hogy a jogszabály vagy szerződés előírja-e a személyes adatok rendelkezésre bocsátását vagy a szerződéskötéshez szükséges-e, vagy köteles-e rendelkezésre bocsátani a személyes adatokat, és a személyes adatok átadásának elmulasztása milyen következményekkel jár.

16. Automatizált döntéshozatal ténye

Felelősségteljes vállalatként lemondunk az automatizált döntéshozatalról és a profilalkotásról.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot az adatvédelmi nyilatkozatokat készítő a Datenschutzbeauftragter Dresden (drezdai adatvédelmi megbízott) készítette a használt notebook értékesítő, RC GmbH vállalattal és a WBS-LAW filesharing jogászaival együttműködve .