Hromadná doprava

Tak, jak jsou početné dopravní cesty, jsou mnohonásobné také požadavky na bezpečnost a výkon, jež je nutno dodržet. V každodenním provozu musí vlaky odolat vysokému zatížení vlivem vibrací,  teploty, tlaku a nárazů, jakož i neustále se měnícím vlivům okolního prostředí. Společnost Heilind dodává ze svého rozsáhlého portfolia odpovídající produktová řešení pro klimatizační zařízení, dveřní systémy, brzdy, informační techniku pro cestující a signalizační techniku, aby při vývoji neustále rychlejší a efektivnější drážní techniky pomohla zlepšit jak nákladní dopravu, tak také pohodlí cestujících.

Spojte se s námi

Heilind Electronics Europe

Telefón: +48 692 347 539
Fax: +49 8063 8101 222
E-Mail: info_cz.sk(at)heilind.eu