Hromadná doprava

Množstvo prepravných trás si vyžaduje taktiež aj veľké množstvo požiadaviek na bezpečnosť, zabezpečenie a výkon. V každodennej prevádzke musia vlaky odolávať veľkému zaťaženiu vibráciami,  teplotami, tlakom a údermi, ako aj neustále sa meniacim vplyvom okolia. Spoločnosť Heilind dodáva z veľkého portfólia vhodné produktové riešenie pre klimatizačné zariadenia, dverové systémy, brzdy, informačnú a signalizačnú techniku pre cestujúcich, aby pri vývoji stále rýchlejšej a efektívnejšej železničnej techniky mohla zlepšiť prepravu tovarov ako aj komfort pre cestujúcich.

Spojte sa s nami

Heilind Electronics Europe

Telefón: +48 692 347 539
Fax: +49 8063 8101 222
E-Mail: info_cz.sk(at)heilind.eu