Modifikace a montáž

Společnost Heilind disponuje dvěma středisky, aby vás mohla podpořit na všech úrovních tvorby hodnoty v oblasti TE Connectivity/AMP, Molex, TE Connectivity/Raychem, FCI a Panduit. Obě střediska jsou činná v následujících oblastech služeb:

Montáž  

Vybavení


Přizpůsobení dílů

Speciální označování a obaly

Modifikace komponentů

Kulaté konektoryKomponentyBarvení dílů (barevné kódování)Společnost Heilind nabízí rozsáhlou paletu řešení podle specifických potřeb zákazníků v oblasti obalů, čárových kódu, označování a kontrol kvality.Za účelem snížení závislosti na speciálních skladovacích kapacitách s dlouhou dobou předstihu
D-SubsD-SubsSpecifické značkování dle potřeb zákazníkaZa účelem zajištění výrobních zdrojů pro kritické objednávky
VentilátoryIDC Specifické označení dle potřeb zákazníkaZa účelem eliminace zůstatků ve skladovacích kapacitách
Kryty a konzolyPřířez tyčového zbožíZa účelem snížení skladových kapacit
Svorky Odstraňování hrotů
Vypínače a relé Latch & Breakaway Header

Konsignační sklad

Konsignační sklad je alternativou k automatickému naplňování skladových kapacit. Materiál se odesílá zákazníkovi stejně jako u standardizovaného opětovného doplnění. Kolik se dodává, záleží na tom, zda může být materiál pro výrobu odebrán přímo z aktuálních skladovacích kapacit, anebo zda se v plánování potřeby materiálu MRP stanoví,  jaký materiál je aktuálně potřeba pro výrobu.

Stejně jako u standardizovaného doplňování skladových zásob dodržujeme také zde minimální stav zásob (zpravidla materiál pro dva týdny výroby), který je buď přímo umístěn ve skladovém úseku zákazníka, nebo v běžné skladové hale. Zvláštností konsignačního skladu je ta skutečnost, že tyto minimální stav zásob ještě patří společnosti Heilind, a nikoli zákazníkovi. K vyúčtování dochází až po jeho spotřebování, což vede ke snížení skladovacích zásob zákazníka a tím nižším nákladům a době oběhu.

Společnost Heilind podporuje různé konsignační modely, aby vám pokud možno co nejjednodušším způsobem umožnila přístup k materiálu. Následně najdete zjednodušené vysvětlení procesu v konsignačním skladu:

 1. Společnost Heilind umístí materiál ve skladovém úseku zákazníka v předem sjednaném množství. Zpravidla se ujedná množství, které zajistí stav zásob na jeden až dva týdny.
 2. Materiál se odebírá ze skladu podle objednávky.
 3. Jeho stav se v pravidelných odstupech kontroluje, aby se zajistilo sjednané množství. Běžně k této kontrole dochází denně nebo každý druhý den při ručním doplňování skladu a denně při automatickém doplňování.
 4. Společnost Heilind fakturuje zákazníkovi všechen odebraný materiál. Faktura se zpravidla vystavuje každý týden. Ceny byly ujednány předem. Faktura se vždy srovná s objednávkou zákazníka.
 5. Vzniklý rozdíl společnost Heilind doplní ve stavu zásob na skladu.

Další služby v rámci dodavatelského řetězce Supply Chain

Rezervovaný stav zásob na skladu:

Společnost Heilind spravuje vaše zásoby na skladu podle vašich specifických požadavků a spotřebovaného množství. Umožňuje tím bezpečný stav zásob, který je v případě rychlé objednávky vždy k dispozici. Pomocí integrovaného plánování potřeby materiálu MRP se stav skladových zásob automaticky přizpůsobuje vašim potřebám. Sníží se tím riziko a zajistí se tím, že vám toto zboží bude k dispozici dle potřeby.

Sestavování materiálových sad (Kitting):

Společnost Heilind sestavuje podle vašeho kusovníku sady, které jsou připraveny pro vaši výrobu. Sestavování materiálových sad (Kitting) optimalizuje objednávací proces, snižuje náklady a zrychluje výrobní cyklus.

Řízení zásob dodavatelem (VMI) (správa zásob společností Heilind):

Společnost Heiling převezme řízení toku vašich zásob nezávisle na tom, zda používáte systém MRP nebo IMRS. Přitom řídíme objednávku, správu zásob a všechny další funkce vašeho skladu.

In-Plant Store:

Odborník společnosti Heilind vás podporuje přímo v místě při řešení všech vašich otázek týkajících se objednávky a správy skladu.

Electronic Data Interchange (EDI)

Electronic Data Interchange (EDI) znamená elektronickou výměnu obchodní dokumentace (objednávky, faktury, MRP, atd.) mezi obchodními partnery podle standardu ANSI X.12. Cílem každého partnerství založeného na EDI je snížení manuálního zpracování dokumentace automatizací standardizovaných transakcí mezi kupujícím a dodavatelem.

V tradičním obchodním vztahu vynakládají kupující a dodavatelé obrovské úsilí na filtrování, třídění, překlad a komunikaci informací už i jen při výkonu minimálních transakcí. Tento proces je nákladově náročný, pomalý a často chybný. Navíc tento dlouhodobý tok dat způsobuje delší zpracování, větší zásoby na skladu a pomalejší procesy ve skladovacích prostorách. Úspěšná implementace systému EDI umožní obchodním partnerům automatizaci mnoha rutinních kroků a zabrání tím vzniku velké části nákladově náročné a neefektivní výměně papírových dokumentů.

Společnost Heilind podporuje téměř všechny transakce, které jsou založeny na standardu ANSI X.12:

 • 810 Faktura
 • 830 Prognóza
 • 840 Dotaz kvóty
 • 850 Objednávka
 • 855 Potvrzení objednávky
 • 856 Dodací listy
 • 860 Změna objednávky
 • 865 Potvrzení změny objednávky
 • 997 Potvrzení funkce


Transakce EDI se běžně provádějí prostřednictvím VAN (Value Added Network). VAN přitom působí coby elektronické pošty pro všechny obchodní partnery, kteří používají EDI. Uplatněním EDI je umožněno odesílání a přijímání dokumentů dle potřeby a zároveň se tím značně snižují problémy vznikající z důvodu různého hardwaru a protokolů.  

Výhody, které vám EDI poskytuje:

 • Zvýšená kvalita snížením počtu chyb při zadání (překlepy) a problémech při komunikaci (telefon nebo fax)
 • Zvýšená rychlost díky uplatnění rutinního automatizovaného přenosu kritických dat mezi obchodními partnery
 • Zlepšená výroba a využití skladu lépe načasovaným přenosem kritických dat pro výrobu a materiál
 • Zlepšená produktivita přerozdělením zdrojů ve správě podniku, přechod od administrace směrem k důležitějším úkolům, přinášejícím hodnotu

Electronic File Sharing

Všem zákazníkům, kteří nepoužívají systém EDI, nabízí společnost Heilind různé možnosti elektronické výměny dat s podobnými výhodami jako u systémů EDI, bez nákladů a omezení způsobené zřízením systému EDI. Za tím účelem je postačující, když nám své údaje zašlete e-mailem  . Zaslání faxu nebo dopisu není nutné, pokud nám své údaje pošlete ve standardizovaném formátu jako je PDF, Excel, HTML atd. My pak tyto dokumenty převedeme do našich systémů pro další zpracování.

Výhody systémů EDI lze využít stejným způsobem i touto cestou:

 • Zvýšená kvalita snížením počtu chyb při zadání (překlepy) a problémech při komunikaci (telefon nebo fax)
 • Zvýšená rychlost díky uplatnění rutinního automatizovaného přenosu kritických dat mezi obchodními partnery
 • Zlepšená výroba a využití skladu lépe načasovaným přenosem kritických dat pro výrobu a materiál
 • Zlepšená produktivita přerozdělením zdrojů ve správě podniku, přechod od administrace směrem k důležitějším úkolům, přinášejícím hodnotu

 

Následující procesy lze automatizovat:

 • Integrace MRP: Komunikace prostřednictvím MRP je jedním z nejlepších způsobů, jak zajistit dodávku „právě v čas“ (JIT) a zároveň snížit rizika a problémy s ručením. Společnost Heilind podporuje čistě plánovací systémy a plánovací systémy s integrovanými povolovacími procesy. Po každém přenosu je možné sestavit závěrečné hlášení.
 • Integrace objednávky (PO): Vaše objednávky (PO) můžete integrovat přímo do systému Heilind. Automaticky pak obdržíte potvrzení vaší objednávky e-mailem.
 • Odeslání potvrzení e-mailem (ASN): Pod pojmem ASN (předcházející oznámení o dodávce) se u systému EDI rozumí elektronické oznámení dodavatele zákazníkovi, že dodávka opustila podnik dodavatele a je na cestě k zákazníkovi. Společnost Heilind vám tuto službu může také nabídnout. Přitom obdržíte denně automatizovaný e-mail s odpovídajícími informacemi. Každá zpráva obsahuje číslo objednávky (PO), číslo dílu, množství a sledovací číslo (Tracking) pro všechny dodávky, které vám byly společností Heilind předešlého dne odeslány. Tak získáte kdykoliv a jednoduše přehled o toku materiálu směřujícímu do vaši výrobny. 

Vše s přehledem

Stáhněte si zde naši aktuální Linecard.

Další odkazy

Ještě mnohem lepší dojem o naší nabídce si vytvoříte na následujících odkazech: