Náš nejvyšší cíl: vaše spokojenost

Pro zajištění kvality jsme vyvinuli jasné procesy a struktury a rovněž certifikovaný management kvality podle ISO 9001, resp. pro naši divizi MIL/AERO navíc také podle DIN EN 9100. Abychom zajistili nejnovější stav techniky, neustále školíme své zaměstnance a vedoucí pracovníky. Pro vaši spokojenost.

Certifikovaná kvalita

Bezpečnost zaujímá mimo jiné v letecké a astronautické dopravě, stejně jako v obranném průmyslu nejvyšší prioritu. Již ta nejmenší chyba může mít u výrobků nebo služeb dalekosáhlé následky. Patřičně přísné jsou tudíž i minimální požadavky na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost dílů, systémů a služeb, a to podél celého dodavatelského řetězce. Každý zúčastněný podnik přebírá zodpovědnost za své jednání a dokládá svou kvalitu.

Žádné nebezpečné látky (RoHS)

Evropská směrnice 2011/65/EU stanovuje omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích. Reguluje používání nebezpečných látek a jejich uvedení do provozu v elektrických přístrojích a elektronických konstrukčních prvcích. Směrnice 2011/65/EU (RoHS 2) nahradila 3. ledna 2013 předcházející směrnici 2002/95/EG (RoHS 1).

Tato směrnice neplatí pro.

a)   přístroje, které jsou potřebné pro podstatné bezpečnostní zájmy členských států, včetně zbraní, munice a válečného materiálu na vojenské účely;

b)   předměty pro vyzbrojení a použití ve vesmíru;

c)   přístroje, které jsou koncipovány jako část jiného typu přístroje, jež jsou vyňaty a nespadají do oblasti platnosti této směrnice a jež budou instalovány jako takový díl, který svou funkci může splnit pouze jako součást tohoto přístroje, a které mohou být nahrazeny pouze stejnými, speciálně koncipovanými přístroji.

Společnost Heilind se zavázala pro podporu všech zákazníků a dodavatelů od jejího zavedení v roce 2006 k tomu, že bude danou směrnici uplatňovat.

V této oblasti úzce spolupracujeme s výrobci, abychom byli schopni sledovat změny u výrobků. I když nemáme vliv na jejich výrobu, poskytujeme svým zákazníkům všechny informace, které obdržíme. Uvědomte si: Společnost Heilind není oprávněna k tomu, aby prováděla vlastní výroky o konformitě výrobků. V tomto bodě jsme odkázáni na informace jednotlivých výrobců.

Žádné suroviny z konfliktních oblastí

Společnost Heilind si uvědomuje důležitost a význam tohoto pravidla pro naše mezinárodní a mezinárodně operující zákazníky, abychom zajistili mírové, férové a dlouhodobé použití všech světových zdrojů.

Společnost Heilind Electronics GmbH nezískává minerály z konfliktních oblastí, ani jejich kovové deviráty přímo z hutí nebo z jiných zdrojů v oblastech, ve kterých probíhají konflikty. Tyto kovy jsou ovšem na základě svých vlastností při výrobě v elektronickém průmyslu velmi rozšířeny a vyskytují se také v součástkách a konstrukčních dílech, používaných pro výrobu našich výrobků.

V rámci našich možností a ve spolupráci s našimi dodavateli pracujeme aktuálně na tom, abychom vytvořili potřebnou transparentnost, která nám umožní podat našim zákazníkům spolehlivé informace.

V aktuální době nemáme žádné poukazy na výskyt minerálů z konfliktních oblastí v našem dodavatelském řetězci.

Pokud bychom v rámci našich šetření získali poukazy na existenci materiálů z konfliktních oblastí v dodavatelských řetězcích, zaručujeme, že budeme postupovat přiměřeným způsobem a budeme vás o tom okamžitě proaktivně informovat.

Dodržování nařízení REACH

Výrobní podniky jsou v rámci nařízení REACH povinny aktivně informovat zákazníky o obzvláště rizikových látkách (čl. 57) ve výrobcích. Jako distributor udržujeme neustálé kontakty ke všem našim výrobcům, kteří nám něco dodávají. Pokud bychom obdrželi informace, které se týkají nařízení REACH, budeme o tom naše zákazníky okamžitě informovat.

Certifikovaná kvalita

Certifikáty slouží nejen tomu, aby byly dodržovány normy a předpisy. Napomáhají ale také tomu, aby se jednoduše a rychle rozpoznalo, podle jakých norem a standardů společnost pracuje. Abyste o našich certifikátech získali rychlý a jednoduchý přehled, uvádíme na této stránce seznam všech našich certifikátů.

Přehled našich certifikátů:

Další odkazy

Ještě mnohem lepší dojem o naší nabídce si vytvoříte na následujících odkazech: