Modyfikacje i montaż

Heilind posiada dwa centra, które wspierają klientów na wszystkim poziomach procesu tworzenia wartości jeśli chodzi o TE Connectivity/AMP, Molex, TE Connectivity/Raychem, FCI oraz Panduit. Świadczą one następujące usługi:

Montaż  

Wyposażenie


Dopasowanie części

Etykiety i opakowania specjalne

Modyfikacje komponentów

Złącza okrągłeKomponentyBarwienie części (kodowanie kolorami)Heilind oferuje szeroki zakres rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta w zakresie opakowań, kodów kreskowych, etykiet oraz kontroli jakości.W celu zmniejszenia zależności od specjalnych zasobów magazynowych z długim czasem produkcji
D-SubD-SubOznaczenia pod zamówienie klientaW celu zapewnienia dostępności zasobów produkcyjnych dla krytycznych zamówień
WentylatoryIDC Etykiety pod zamówienie klientaW celu eliminacji pozostałości w magazynie
Obudowy i konsoleDocinanie towarów w prętachW celu redukcji zasobów magazynowych
Zaciski Usuwanie pinów
Przełączniki i przekaźniki Latch & Breakaway Header

Skład konsygnacyjny

Skład konsygnacyjny to alternatywa dla automatycznego uzupełniania stanu magazynowego. Tak jak przy standardowym uzupełnianiu, materiały są wysyłane do klienta. O tym, jaka ilość jest dostarczana, decyduje to, czy materiały do produkcji można pobrać bezpośrednio z aktualnego stanu magazynowego, lub czy za pośrednictwem systemu MRP zostanie określone,  jakie materiały są aktualnie potrzebne do produkcji.

Podobnie jak w przypadku standardowego uzupełniania stanu magazynowego, również tutaj dostępny jest stan minimalny (z reguły są to materiały na dwa tygodnie produkcji), który zostaje od razu umieszczony w sektorze magazynu klienta lub znajduje się w ogólnej hali magazynowej. Szczególną cechą składu konsygnacyjnego jest to, że ten minimalny stan magazynu należy jeszcze do Heilind, a nie do klienta. Rozliczenie następuje dopiero po zużyciu, dzięki czemu klient może zredukować stan magazynowy w swoim zakładzie i w ten sposób zredukować swoje koszty i czasy realizacji zleceń.

Heilind oferuje różne modele składu konsygnacyjnego, aby w jak najprostszy sposób udostępniać klientom materiały. Poniżej przedstawiamy przebieg procesu związanego ze składem konsygnacyjnym:

 1. Heilind umieszcza uzgodnioną wcześniej ilość materiałów w sektorze magazynu przeznaczonym dla klienta. Z reguły uzgadniana jest ilość, która zapewnia zapas na ok. jeden do dwóch tygodni.
 2. Materiały są pobierane z magazynu zgodnie z zapotrzebowaniem.
 3. Stan magazynowy jest regularnie sprawdzany, aby zagwarantować dostępność uzgodnionej ilości. Przeważnie sprawdzanie następuje codziennie lub co drugi dzień w przypadku ręcznego, bądź codziennie w przypadku automatycznego uzupełniania stanu magazynu.
 4. Heilind wystawia klientowi fakturę za wszystkie pobrane materiały. Z reguły faktury wystawiane są raz w tygodniu. Ceny są uzgodnione z góry. Faktura zostaje zawsze porównana z zamówieniami klienta.
 5. Heilind uzupełnia powstałą różnicę w stanie magazynowym.

Pozostałe usługi związane z łańcuchem dostaw

Zarezerwowany stan magazynowy:

Heilind zarządza stanami magazynowymi klienta na podstawie konkretnego zapotrzebowania i zużycia. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie bezpiecznego stanu, który jest zawsze dostępny do szybkiego zamówienia. Poprzez integrację systemu MRP stan magazynowy jest automatycznie dopasowywany do zapotrzebowania klienta. W ten sposób udaje się zminimalizować ryzyka i zagwarantować, że towar jest dostępny wtedy, gdy jest potrzebny.

Kompletowanie zestawów:

Na podstawie listy części dostarczonej przez klienta Heilind tworzy zestawy gotowe do produkcji. Kompletowanie zestawów optymalizuje proces zaopatrzenia, redukuje koszty i przyspiesza cykl produkcji.

VMI (zarządzanie zasobami przez Heilind):

Heilind zajmuje się sterowaniem przepływem zasobów klientów niezależnie od tego, czy stosują oni system MRP czy IMRS. Sterujemy zaopatrzeniem, zarządzaniem zasobami oraz wszystkimi pozostałymi funkcjami magazynu.

In-Plant Store:

Heilind pomaga w przypadku wszelkich pytań dotyczących zaopatrzenia i zarządzania magazynem, wysyłając do klienta swojego specjalistę.

Electronic Data Interchange (EDI)

Electronic Data Interchange (EDI) to elektroniczna wymiana dokumentów biznesowych (zamówień, faktur, MRP itd.) pomiędzy partnerami biznesowymi zgodnie ze standardem ANSI X.12. Celem współpracy opartej na EDI jest zredukowanie ręcznego przetwarzania dokumentacji poprzez zautomatyzowanie standardowych transakcji między nabywcą a dostawcą.

W tradycyjnej relacji biznesowej nabywca i dostawca muszą poświęcić dużo czasu na czynności administracyjne, takie jak filtrowanie, sortowanie, tłumaczenie i przekazywanie informacji, aby przeprowadzić nawet najmniejszą transakcję. Ten proces jest kosztowny, powolny i podatny na błędy. Dodatkowo żmudne przesyłanie danych powoduje długie czasy przetwarzania, większe stany magazynowe oraz wolniejsze ruchy magazynowe. Skuteczne wdrożenie EDI skutkuje automatyzacją wielu rutynowych procesów i pozwala uniknąć większości kosztownej i nieefektywnej wymiany papierowych dokumentów.

Heilind realizuje niemal wszystkie transakcje oparte na standardzie ANSI X.12:

 • 810 Faktura
 • 830 Prognoza
 • 840 Zapytanie o wycenę
 • 850 Zamówienie
 • 855 Potwierdzenie zamówienia
 • 856 Listy przewozowe
 • 860 Zmiana zamówienia
 • 865 Potwierdzenie zmiany zamówienia
 • 997 Potwierdzenie funkcji


Transakcje EDI są z reguły przeprowadzane poprzez tzw. sieci VAN (Value Added Networks). Sieci VAN pełnią funkcję elektronicznych urzędów pocztowych dla wszystkich partnerów korzystających z EDI. Zastosowanie EDI umożliwia dowolne wysyłanie i odbieranie dokumentów i redukuje w znacznym stopniu problemy spowodowane przez różny sprzęt i różne protokoły.  

Korzyść z EDI dla klienta:

 • Wyższa jakość dzięki redukcji błędów wprowadzania danych (literówek) oraz problemów z komunikacją (telefoniczną lub faksem)
 • Szybsza realizacja dzięki zastosowaniu procedur zautomatyzowanej transmisji krytycznych danych między partnerami biznesowymi
 • Poprawienie produkcji i wykorzystania magazynu dzięki lepszej częstotliwości przekazywania krytycznych danych dotyczących produkcji i materiałów
 • Lepsza produktywność dzięki przeniesieniu zasobów potrzebnych do zarządzania z administracji na ważniejsze zadania służące tworzeniu wartości

Elektroniczne udostępnianie plików

Wszystkim klientom, którzy używają systemu EDI, Heilind oferuje różne możliwości elektronicznej wymiany danych z podobnymi korzyściami jak te wynikające z systemów EDI, bez kosztów i ograniczeń związanych z wprowadzeniem systemu EDI. Wystarczy przesłać nam dane e-mailem.  Wysyłanie ich faksem lub pocztą nie jest konieczne, pod warunkiem że dane zostaną do nas wysłane w znormalizowanych formatach takich jak PDF, Excel, HTML itp. Zapisujemy dokumenty w naszych systemach do dalszego przetwarzania.

Również w ten sposób można korzystać z zalet systemów EDI w takiej samej formie:

 • Wyższa jakość dzięki redukcji błędów wprowadzania danych (literówek) oraz problemów z komunikacją (telefoniczną lub faksem)
 • Szybsza realizacja dzięki zastosowaniu procedur zautomatyzowanej transmisji krytycznych danych między partnerami biznesowymi
 • Poprawienie produkcji i wykorzystania magazynu dzięki lepszej częstotliwości przekazywania krytycznych danych dotyczących produkcji i materiałów
 • Lepsza produktywność dzięki przeniesieniu zasobów potrzebnych do zarządzania z zadań czysto administracyjnych na ważniejsze zadania analityczne

 

Możliwa jest automatyzacja następujących procesów:

 • Integracja MRP: Wymiana danych przez MRP to jeden z najlepszych sposobów zapewnienia dostaw JIT i równoczesnego minimalizowania ryzyk oraz problemów z odpowiedzialnością. Heilind wspiera systemy planowania oraz systemy planowania ze zintegrowanymi procesami zatwierdzania. Po każdym przekazaniu mogą być tworzone raporty.
 • Integracja dokumentów zamówień: Zamówienia można ładować bezpośrednio do systemu Heilind. Następnie automatycznie wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 • Potwierdzenie wysłania e-mailem (ASN): ASN (zawiadomienie o dostawie z góry) oznacza w świecie EDI elektroniczne zawiadomienie klienta przez dostawcę o tym, że dostawa opuściła firmę dostawcy i jest w drodze do klienta. Heilind oferuje również tę usługę. Klient codziennie otrzymuje automatyczne e-maile z odpowiednimi informacjami. Każda wiadomość zawiera dokument zamówienia, numer części, ilość i numer do śledzenia wszystkich artykułów wysłanych do klienta przez Heilind poprzedniego dnia. W ten sposób klient ma w każdym momencie łatwy dostęp do aktualnych informacji o przepływie materiału do swojego zakładu produkcyjnego. 

Przegląd wszystkich produktów

Pobierz tutaj naszą aktualną listę producentów.

Przydatne linki

Zapoznaj się jeszcze lepiej z naszymi usługami, korzystając z poniższych linków: