Nasz najważniejszy cel: zadowolenie klientów

W celu zapewnienia jakości stworzyliśmy jednoznaczne procesy i struktury, a także wprowadziliśmy system zarządzania jakością z certyfikatem ISO 9001, a dla naszego działu MIL/AERO dodatkowo z certyfikatem DIN EN 9100. Aby zawsze być na bieżąco z nowościami, nasi pracownicy i kierownicy są stale szkoleni. Po to, by osiągnąć zadowolenie klientów.

Sprawdzona jakość

W lotnictwie, kosmonautyce i przemyśle obronnym bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet. Nawet najmniejsza wada produktu lub usługi może mieć poważne konsekwencje. Odpowiednio surowe są więc minimalne wymagania co do jakości, bezpieczeństwa i niezawodności części, systemów oraz usług wzdłuż całego łańcucha dostaw. Każda uczestnicząca w nim firma przejmuje odpowiedzialność za swoje działania i dowodzi swojej jakości.

Żadnych substancji niebezpiecznych (RoHS)

Dyrektywa UE 2011/65/UE ma na celu ograniczenie stosowania określonych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Reguluje ona używanie i wprowadzanie do obrotu substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i podzespołach elektronicznych. Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS 2) zastąpiła 3 stycznia 2013 roku poprzednią dyrektywę 2002/95/WE (RoHS 1).

Dyrektywy tej nie stosuje się do:

a)   sprzętu związanego z ochroną podstawowych interesów państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa, w tym broni, amunicji oraz materiałów wojskowych przeznaczonych wyłącznie do celów wojskowych;

b)   sprzętu przeznaczonego do wysłania w przestrzeń kosmiczną;

c)   sprzętu, który zaprojektowano specjalnie i przeznaczono do zainstalowania jako część innego sprzętu, który nie jest objęty zakresem stosowania niniejszej dyrektywy lub jest z niego wyłączony i może pełnić swoją funkcję wyłącznie jako część wymienionego sprzętu oraz być zastąpiony jedynie takim samym specjalnie zaprojektowanym sprzętem.

Z zamiarem wsparcia wszystkich klientów i dostawców firma Heilind zobowiązała się do realizacji postanowień tej dyrektywy od jej wprowadzenia w 2006 roku.

W tym zakresie ściśle współpracujemy z producentami, aby wprowadzać w produktach na bieżąco wszystkie zmiany. Jeśli nawet nie mamy wpływu na produkcję, udostępniamy naszym klientom wszystkie informacje, które sami otrzymujemy. Proszę pamiętać: Firma Heilind nie ma prawa wypowiadać się na temat zgodności produktów z normami. Polegamy na informacjach otrzymanych od poszczególnych producentów.

Żadnych surowców z obszarów dotkniętych konfliktami

Heilind ma świadomość, jak ważna jest ta zasada dla naszych międzynarodowych i działających na całym świecie klientów, aby zagwarantować pokojowe, sprawiedliwe i zrównoważone korzystanie z naszych światowych zasobów.

Firma Heilind Electronics GmbH nie pozyskuje minerałów ani ich pochodnych metali bezpośrednio z hut metali lub innych źródeł w regionach dotkniętych konfliktami. Metale te są jednak szeroko rozpowszechnione w przemyśle elektronicznym ze względu na swoje właściwości i występują również w komponentach i podzespołach używanych przez nas do wytwarzania naszych produktów.

W miarę naszych możliwości i we współpracy z dostawcami pracujemy obecnie nad zapewnieniem niezbędnej przejrzystości, która pozwoli nam przekazywać naszym klientom wiarygodne informacje.

W chwili obecnej nie mamy żadnych informacji o obecności minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami w naszym łańcuchu dostaw.

Jeśli podczas naszych badań wykryte zostaną przesłanki obecności surowców z obszarów dotkniętych konfliktami w częściach pozyskiwanych od poddostawców, zobowiązujemy się do podjęcia stosownych kroków i niezwłocznego aktywnego poinformowania o tym naszych klientów.

Przestrzeganie rozporządzenia REACH

Zgodnie z rozporządzeniem REACH firmy produkcyjne mają obowiązek aktywnego informowania klientów o znajdujących się w produktach substancjach budzących szczególne obawy (art. 57). Jako dystrybutor jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi producentami, którzy nas zaopatrują. Jeśli otrzymamy informacje związane z rozporządzeniem REACH, niezwłocznie poinformujemy o tym naszych klientów.

Jakość potwierdzona certyfikatami

Certyfikaty są nie tylko potwierdzeniem przestrzegania norm i wytycznych. Dzięki nim można się także szybko i w prosty sposób dowiedzieć, według jakich norm i standardów pracuje dana firma. Na tej stronie znajdziesz listę wszystkich naszych certyfikatów i możesz szybko się z nimi zapoznać.

Lista naszych certyfikatów:

Przydatne linki

Zapoznaj się jeszcze lepiej z naszymi usługami, korzystając z poniższych linków: