Modifikácie a montáž

Spoločnosť Heilind má dve centrá, aby Vás mohla podporiť na všetkých úrovniach tvorby hodnôt v oblasti TE Connectivity/AMP, Molex, TE Connectivity/Raychem, FCI a Panduit. Obe centrá sa zaoberajú nasledovnými servisnými oblasťami:

Montáž  

Výbava


Prispôsobenie dielov

Špeciálne štítkovanie a balenie

Modifikácia komponentov

Kruhové konektoryKomponentyfarbenie dielov (farebné kódovanie)Heilind ponúka veľké a široké spektrum zákaznícky špecifických riešení v oblasti balenia, označovania čiarovými kódmi, štítkovania a kontroly kvality.Na redukciu závislostí od špecifických skladových zásob na sklade s dlhou čakacou dobou
D-SubsD-SubsZákaznícky špecifické značenieAby sa udržali dostupné výrobné zdroje pre kritické zákazky
VentilátoryIDCZákaznícky špecifické štítkovanieNa elimináciu zvyškových množstiev skladových zásob
Telesá a konzolyPrírez tyčového tovaruAby sa znížili skladové zásoby
SvorkyOdstránenie kolíkov/pinov
Spínače a reléLatch & Breakaway Header

Konsignačný sklad

Konsignačný sklad je alternatívou k automatickému dopĺňaniu skladových zásob. Ako pri štandardnom opätovnom dopĺňaní sa materiál odosiela k zákazníkovi. O tom, koľko sa má dodať, sa rozhodne na základe skutočnosti, či sa materiály pre výrobu môžu priamo odobrať z aktuálnych skladových zásob, alebo či sa prostredníctvom systému MRP určí,  ktoré materiály sú aktuálne pre výrobu potrebné.

Ako v pri štandardnom dopĺňaní skladových zásob existuje aj v tomto prípade minimálny stav skladových zásob (spravidla materiál na dva týždne výroby), ktorý sa nachádza buď priamo v skladovacej časti, alebo vo všeobecnej skladovacej hale. Osobitosťou konsignačného skladu je, že tento stav skladových zásob patrí spoločnosti Heilind a nie zákazníkovi. Vyfakturovanie nasleduje až po spotrebovaní, čo vedie k zníženiu skladových zásob u zákazníka a tým aj k nižším nákladom a kratším priebežným dobám.

Spoločnosť Heilind podporuje množstvo konsignačných modelov, aby Vám čo možno najjednoduchšie sprístupnila materiál. Následne nájdete jednoduché znázornenie priebehov a procesov v konsignačnom sklade:

 1. Heilind umiestni materiál s vopred dohodnutým množstvom do skladovacej časti u zákazníka. Spravidla sa dohodne množstvo, ktoré zabezpečuje stav na cca jeden až dva týždne.
 2. Podľa požiadavky sa materiál vyberie zo skladovacej haly.
 3. Stav skladových zásob sa kontroluje v pravidelných intervaloch, aby sa zabezpečilo dohodnuté množstvo. Zvyčajne prebieha táto kontrola každý jeden alebo každý druhý deň v prípade manuálneho a denne v prípade automatického dopĺňania skladových zásob.
 4. Heilind vyfakturuje zákazníkovi všetky odobrané materiály. Spravidla sa faktúry vystavujú týždenne. Ceny boli dohodnuté už vopred. Faktúra sa vždy porovná s objednávkami zákazníka.
 5. Heilind znovu doplní vzniknutý rozdiel v stave skladových zásob.

Ďalšie služby zásobovacieho a dodávateľského reťazca /Supply Chain/

Rezervované skladové zásoby:

Heilind spravuje Vaše skladové zásoby na základe Vašich špecifických požiadaviek a spotrebných množstiev. Tým sa vytvorí istý stav zásob, ktorý je na aktuálny dopyt vždy k dispozícii. Integráciou systému MRP sa stav skladových zásob automaticky prispôsobí Vašim požiadavkám. Tým sú minimalizované riziká a je zabezpečené, že v prípade potreby budete mať tovar k dispozícii.

Skladanie súprav:

Na základe Vašich kusovníkov zostaví Heilind súpravy, ktoré sú kompletne pripravené pre Vašu výrobu. Skladanie súprav optimalizuje proces obstarávania, znižuje náklady a urýchľuje výrobný cyklus.

VMI (správa stavu zásob prostredníctvom Heilind):

Heilind preberie riadenie Vášho toku zásob nezávisle od toho, či používate systém MRP alebo IMRS. Riadime pritom obstarávanie, správu stavu zásob a všetky ďalšie funkcie Vášho skladu.

In-Plant Store:

V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré sa týkajú obstarávania a správy skladu, Vás Heilind podporí špecialistom priamo na mieste.

Electronic Data Interchange (EDI)

Electronic Data Interchange (EDI) je elektronická výmena obchodnej dokumentácie (objednávky, faktúry, MRP atď.) medzi obchodnými partnermi podľa štandardu ANSI X.12. Cieľom každého partnerstva, ktoré je založené na EDI je redukcia manuálneho spracovávania dokumentov na základe automatizácie štandardizovaných transakcií medzi kupujúcim a dodávateľom.

V tradičnom obchodnom vzťahu vynakladajú kupujúci a dodávateľ veľké administratívne úsilie na filtrovanie, triedenie, prekladanie a komunikovanie informácií aj v prípade veľmi malých transakcií. Tento proces je nákladný, pomalý a náchylný na chyby. Navyše spôsobuje tento zdĺhavý tok údajov dlhšie doby spracovania, vyšší stav skladových zásob a pomalšie pohyby v sklade. Úspešná implementácia EDI umožňuje obchodným partnerom automatizáciu mnohých rutinných procesov a predchádza tak výmene papierových dokumentov, ktorá je nákladná a neefektívna.

Heilind podporuje skoro všetky transakcie, ktoré sú založené na báze ANSI X.12:

 • 810 Faktúra
 • 830 Prognóza
 • 840 Dopyt kvóty
 • 850 Objednávka
 • 855 Potvrdenie objednávky
 • 856 Dodacie listy
 • 860 Zmena objednávky
 • 865 Potvrdenie zmeny objednávky
 • 997 Potvrdenie funkcie a funkčnosti


Transakcie EDI sa zvyčajne realizujú prostredníctvom sietí VAN (Value Added Networks). Siete VAN pritom fungujú ako elektronické poštové úrady pre všetkých obchodných partnerov, ktorí používajú EDI. Používanie EDI umožňuje ľubovoľné odosielanie a prijímanie dokumentov a v značnej miere znižuje problémy spôsobené odlišným hardvérom a odlišnými protokolmi. 

Výhoda EDI pre Vás:

 • Zvýšená kvalita vďaka zníženiu chybovosti pri zadávaní (preklepy) a problémov pri komunikácii (telefón alebo fax)
 • Zlepšená rýchlosť vďaka používaniu rutín pri automatickom prenose kritických údajov medzi obchodnými partnermi
 • Zlepšená výroba a využitie skladu vďaka lepšie taktovanému prenosu kritických údajov pre výrobu a materiály
 • Zlepšená produktivita vďaka prerozdeleniu administratívnych zdrojov. Preč od administratívy a v ústrety dôležitejším úlohám, ktoré vytvárajú hodnoty

Electronic File Sharing

Pre všetkých zákazníkov, ktoré nepoužívajú systém EDI, ponúka Heilind rôzne možnosti elektronickej výmeny údajov s podobnými výhodami ako v prípade systémov EDI bez nákladov a obmedzení spôsobené zriadením systému EDI. K tomu stačí, aby ste nám údaje zaslali  e-mailom. Zasielanie faxov a listov nie je potrebné, pokiaľ nám budete zasielať údaje v štandardizovaných formátoch ako PDF, Excel, HTML atď. Tieto dokumenty potom nahráme do našich systémov na ďalšie spracovanie.

Výhody systémov EDI možno rovnakou formou využiť aj touto cestou:

 • Zvýšená kvalita vďaka zníženiu chybovosti pri zadávaní (preklepy) a problémov pri komunikácii (telefón alebo fax)
 • Zlepšená rýchlosť vďaka používaniu rutín pri automatickom prenose kritických údajov medzi obchodnými partnermi
 • Zlepšená výroba a využitie skladu vďaka lepšie taktovanému prenosu kritických údajov pre výrobu a materiály
 • Zlepšená produktivita vďaka prerozdeleniu administratívnych zdrojov. Preč od fyzickej administratívy a v ústrety dôležitejším analytickým úlohám

 

Automatizovať možno nasledujúce procesy:

 • Integrácia MRP: Výmena údajov prostredníctvom systému MRP je jednou z najlepších ciest na zabezpečenie dodávky JIT a zároveň minimalizovať riziká a problémy s ručením. Heilind podporuje čisto systémy plánovania a systémy plánovania s integrovanými schvaľovacími procesmi. Po každom prenose je možné vystavenie výkazov.
 • Integrácia objednávok: Vaše objednávky môžete priamo načítať do systému spoločnosti Heilind. Následne e-mailom automaticky dostanete potvrdenie Vašej objednávky.
 • Potvrdenie odoslania e-mailom (ASN): Pod skratkou ASN (predbežné oznámenie o dodaní) sa vo svete EDI rozumie elektronické oznámenie zo strany dodávateľa zákazníkovi, že dodávka opustila firmu dodávateľa a je na ceste k zákazníkovi. Aj Heilind Vám dokáže ponúknuť túto službu. Automatizovane a denne pritom dostanete e-mailom príslušné informácie. Každá správa obsahuje objednávku, číslo dielu, množstvo a číslo zásielky na všetko, čo Vám spoločnosť Heilind zaslala v predchádzajúci deň. Tým budete mať kedykoľvek a jednoducho prehľad o materiálovom toku smerom do Vašej výrobnej prevádzky. 

Všetko na jeden pohľad

Stiahnite si na tomto mieste náš aktuálny Linecard.

Ďalej vedúce odkazy

Získajte ešte lepší dojem o našich službách prostredníctvom nasledujúcich odkazov: