Scopul nostru suprem: satisfacția dumneavoastră

Pentru a asigura calitatea, am dezvoltat procese și structuri clare și am creat un sistem certificat de management al calității în conformitate cu ISO 9001, respectiv în conformitate cu DIN EN 9100 pentru divizia noastră MIL/AERO. Pentru a fi mereu la cel mai înalt stadiu, angajații și managerii noștri sunt școlarizați în permanență. Pentru satisfacția dumneavoastră.

Calitate verificată

Printre altele, siguranța este prioritatea cea mai înaltă în sectorul aeronautic/aerospațial și în industria apărării. Chiar și cele mai mici erori ale produselor sau serviciilor pot avea consecințe agravante. Corespunzător de stricte sunt cerințele minime privind calitatea, siguranța și fiabilitatea componentelor, sistemelor și serviciilor, de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Fiecare companie participantă își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale și își dovedește propria calitatea.

Fără substanțe periculoase (RoHS)

Directiva UE 2011/65/UE limitează utilizarea anumitor substanțe periculoase în dispozitivele electrice și electronice. Aceasta reglementează utilizarea și comercializarea substanțelor periculoase în dispozitivele electrice și componentele electronice. Directiva 2011/65UEUE (RoHS 2) a înlocuit Directiva precursoare 2002/95/CE (RoHS 1) la data de 3 ianuarie 2013.

Această directivă nu se aplică pentru:

a)   dispozitivele necesare pentru protejarea intereselor esențiale de securitate ale Statelor membre, inclusiv armele, muniția și materialele de război pentru scopuri militare;

b)   obiectele de echipare pentru utilizarea în spațiu;

c)   dispozitivele concepute special și destinate pentru a fi instalate ca parte a altui tip de dispozitiv excluse din prezenta directivă sau care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, care își pot îndeplini funcția numai ca parte a acestui dispozitiv și care pot fi înlocuite numai de aceleași dispozitive, concepute în mod special.

Heilind s-a angajat să pună în aplicare această directivă în sprijinul tuturor clienților și furnizorilor săi din 2006, de la crearea acesteia.

În acest sector, colaborăm îndeaproape cu producătorii, pentru a urmări toate schimbările în privința produselor. Chiar dacă nu avem nicio influență asupra producției, punem la dispoziția clienților noștri toate informațiile pe care le primim. Vă rugăm să rețineți: Heilind nu are dreptul să își emită propriile declarații de conformitate a produselor. Noi ne bazăm pe informațiile fiecărui producător individual.

Fără materii prime din zone de conflict

Heilind recunoaște importanța și semnificația acestei reglementări pentru clienții noștri internaționali și pentru cei care operează la nivel internațional pentru a asigura utilizarea pașnică, echitabilă și sustenabilă a resurselor noastre globale.

Heilind Electronics GmbH însăși nu achiziționează minerale și nici derivate ale acestora din zone de conflict metalice direct de la topitoriile de metale sau din alte surse din regiuni de conflict. Însă aceste metale sunt utilizate pe scară largă în producția din industria electronică datorită proprietăților lor și se regăsesc și în componentele și piesele pe care le folosim pentru fabricarea produselor noastre.

În contextul posibilităților noastre și în colaborare cu furnizorii noștri, lucrăm în prezent la crearea transparenței necesare, ceea ce ne permite să punem la dispoziția clienților noștri informații fiabile.

Până în prezent, în lanțul nostru de aprovizionare nu am găsit nicio dovadă de prezență a mineralelor provenite din zone de conflict.

Dacă descoperim dovezi ale prezenței materialelor provenite din zone conflictuale în piesele furnizorilor ca parte a investigațiilor pe care le derulăm, ne angajăm să acționăm într-o manieră adecvată și să vă informăm imediat în mod activ.

Respectarea Regulamentului REACH

Conform Regulamentului REACH, companiile producătoare sunt obligate să informeze în mod activ clienții despre substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (art. 57) din produse. În calitate de distribuitor, suntem în contact permanent cu toți producătorii de la care primim livrări. Dacă primim informații care se referă la Regulamentul REACH, ne vom informa imediat clienții.

Calitate certificată

Certificatele nu sunt folosite numai pentru a se asigura că standardele și specificațiile sunt respectate. Acestea sunt utile și în găsirea facilă și rapidă a seturilor de norme și a standardelor conform cărora lucrează o companie. Pentru a vă oferi o prezentare rapidă și ușoară a certificatelor noastre, pe această pagină găsiți o listă a tuturor certificatelor.

Certificatele noastre într-o prezentare generală:

Linkuri conexe

Faceți-vă o impresie și mai clară în ceea ce privește serviciile noastre, prin următoarele linkuri: