Náš najvyšší cieľ: Vaša spokojnosť

Na zaistenie kvality sme vyvinuli jasné procesy a štruktúry a zariadili certifikované riadenie kvality podľa ISO 9001, resp. pre našu divíziu MIL/AERO dodatočne podľa DIN EN 9100. Aby sme mali vždy najnovší stav techniky a vedomostí, sú naši zamestnanci ako aj vedúci zamestnanci neustále školení. Pre Vašu spokojnosť.

Skúšaná a overená kvalita

Bezpečnosť má okrem iného v letectve/kozmonautike a obrannom priemysle najvyššiu prioritu. Už tie najmenšie chyby v produktoch a službách môžu mať ďalekosiahle následky. Zodpovedajúco tomu sú prísne aj minimálne požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť dielov, systémov a služieb v celom dodávateľskom reťazci. Každá podieľajúca sa spoločnosť preberá zodpovednosť za svoje konanie a preukazuje svoju kvalitu.

Žiadne nebezpečné látky (RoHS)

Smernica EÚ 2011/65/EÚ slúži na obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických prístrojoch a zariadeniach. Upravuje používanie a distribúciu nebezpečných látok v elektrických prístrojoch a zariadeniach ako aj v elektronických konštrukčných prvkoch. Smernica 2011/65/EÚ (RoHS 2) vystriedala 3. januára 2013 predchádzajúcu smernicu 2002/95/ES (RoHS 1).

Táto smernica nie je platná pre:

a)   prístroje alebo zariadenia, ktoré sú potrebné na ochranu podstatných bezpečnostných záujmov členských štátov, vrátane zbraní, munície a vojenského materiálu pre armádne účely;

b)   súčasti vybavenia za účelom nasadenia vo vesmíre;

c)   prístroje alebo zariadenia, ktoré sú navrhnuté špeciálne ako súčasť iného typu prístroja alebo zariadenia, ktoré sú touto smernicou vyhradené alebo nespadajú do rozsahu platnosti tejto smernice a má byť ako takáto súčasť inštalovaná, ktoré dokážu svoju funkciu splniť iba ako súčasť tohto prístroja alebo zariadenia, a ktoré možno nahradiť iba rovnakými, špeciálne navrhnutými prístrojmi alebo zariadeniami.

Spoločnosť Heilind sa na podporu všetkých zákazníkov a dodávateľov od zavedenia v roku 2006 zaviazala k dodržiavaniu a presadeniu tejto smernice.

V tejto oblasti úzko spolupracujeme s výrobcami, aby sme spoločne sledovali všetky zmeny týkajúce sa produktov. Aj keď nemáme vplyv na výrobu, poskytujeme našim zákazníkom všetky informácie, ktoré dostávame. Venujte, prosím, pozornosť nasledovnému: Spoločnosť Heilind nie je oprávnená k tomu, aby sa vyjadrovala k zhode produktov. Sme odkázaní na informácie od jednotlivých výrobcov.

Žiadne konfliktné suroviny

Spoločnosť Heilind si uvedomuje dôležitosť a význam tejto úpravy pre našich medzinárodných a medzinárodne operujúcich zákazníkov na zabezpečenie mierového, férového a trvalo udržateľného využívania našich celosvetových zdrojov.

Spoločnosť Heilind Electronics GmbH nenakupuje ani konfliktné minerály, ani ich kovové deriváty priamo od hút alebo iných zdrojov v konfliktnom regióne. Tieto kovy sú ale na základe svojich vlastností veľmi rozšírené u výrobcov v elektronickom priemysle a vyskytujú sa aj v komponentoch a konštrukčných prvkoch, ktoré používame na výrobu našich produktov.

V rámci našich možností a v spolupráci s našimi zákazníkmi momentálne pracujeme na vytváraní nevyhnutnej transparentnosti, ktorá nám umožní poskytnúť našim zákazníkom spoľahlivé tvrdenia a informácie.

Momentálne nemáme žiadne indície o konfliktných mineráloch v našom dodávateľskom reťazci.

Pokiaľ by sme v rámci našich prieskumov objavili indície na prítomnosť konfliktných materiálov v dodávateľských dieloch, tak sa zaväzujeme, že budeme postupovať primeraným spôsobom a aktívne Vás o tom informovať.

Dodržiavanie nariadenia REACH

Vyrábajúce spoločnosti sú podľa nariadenia REACH povinné, aktívne informovať zákazníkov o mimoriadne obavy vzbudzujúcich látkach (čl. 57) v produktoch. Ako distribútor sme v neustálom kontakte so všetkými výrobcami. Ak by sme dostali informácie týkajúce sa nariadenia REACH, budeme našich zákazníkov okamžite o tom informovať.

Certifikovaná kvalita

Certifikáty neslúžia iba k tomu, aby sa dodržiavali normy a nariadenia. Sú nápomocné aj pri jednoduchom a rýchlom zisťovaní, podľa akých noriem a štandardov spoločnosť pracuje. Aby sme Vám poskytli rýchly a jednoduchý prehľad o našich certifikátoch, je na tejto strane uvedený zoznam všetkých certifikátov.

Prehľad našich certifikátov:

Ďalej vedúce odkazy

Získajte ešte lepší dojem o našich službách prostredníctvom nasledujúcich odkazov: