Často kladené otázky

Dostaneme nové kontaktné osoby?

 Nie. Všetci naši zamestnanci Vám budú naďalej k dispozícii ako kontaktné osoby.

Zostanú zachované bankové údaje?

Bankové údaje sa zmenia iba pre zákazníkov predchádzajúcich spoločností MPS Terminal Industrie Electronic GmbH a der MPS Kabeltechnik GmbH nasledovne:

  • Bank of America Frankfurt/mena v EUR, majiteľ účtu Heilind Electronics GmbH, IBAN: DE90 5001 0900 0020 4920 10, BIC: BOFADEFX
  • Bank of America Frankfurt/mena v USD, majiteľ účtu Heilind Electronics GmbH, IBAN: GB32 BOFA 1650 5054 9300 13, BIC: BOFAGB22


Zmení sa adresa odoslania s ohľadom na clo?

Nie.

Platia doterajšie certifikáty aj naďalej?

Áno.

Zostanú doterajšie dohody o zaistení kvality v platnosti?

Áno

Zostanú potvrdené dodacie termíny zachované?

Áno. Všetky dodacie termíny zostanú zachované podľa ponuky.

Zmenia sa telefónne čísla a e-mailové adresy?

Naďalej sa s nami spojíte pod známymi telefónnymi číslami. Postupom času ale dôjde k zmene e-mailových adries, aby sme názov Heilind začlenili aj tu. Na staré adresy prichádzajúce e-maily ale budú automaticky presmerované na nové.

Zmení sa IČ DPH?

Iba pre zákazníkov predchádzajúcich spoločností MPS Terminal Industrie Electronic GmbH a der MPS Kabeltechnik GmbH sa zmení IČ DPH nasledovne:

  • DE 131 190 049

Čo sa stane s pretrvávajúcimi zákazkami?

Všetky pretrvávajúce zákazky budú regulárne spracované. 

Zostanú na Linecard všetci výrobcovia?

Áno. Navyše budeme náš Linecard rozširovať o nových výrobcov, aby sme ešte lepšie dokázali splniť Vaše požiadavky.

Zostanú dopytované ceny v platnosti?

Áno. Všetky ceny zostanú platné podľa ponuky.

Zmenia sa adresy?

Nie, adresa firmy, Pfarrer-Huber-Ring 8, 83620 Feldkirchen-Westerham, zostáva naďalej zachovaná.

Čo nastane s dodacími listami, faktúrami?

So zápisom do obchodného registra budeme faktúry, dodacie listy a všetky ostatné dokumenty vystavovať pod novým názvom.

V prvých mesiacoch umiestnime na všetky dokumenty jasne viditeľnú poznámku:

„Venujte, prosím, pozornosť, že spoločnosť Heilind Electronics GmbH (predtým MPS Electronic Vertriebs GmbH) silou zákonného univerzálneho právneho nástupníctva na základe zlúčenia nastúpila do všetkých právnych postavení spoločnosti MPS Kabeltechnik GmbH a spoločnosti MPS Terminal Industrie GmbH a pokračuje s ich obchodmi.“

Informujte, prosím, aj svojich zamestnancov v skladoch

Máte ešte ďalšie otázky?

Máte ešte ďalšie otázky týkajúce sa nás a našej spoločnosti? Radi Vám na ne odpovieme prostredníctvom: info@heilind.eu