Kozmonautika

Vo vzťahu na ich tvar, veľkosť, hmotnosť a materiál musia konektory pre kozmonautiku na základe svojej jedinečnej misie spĺňať mimoriadne požiadavky. Musia byť extrémne spoľahlivé, kompaktné, ľahké a napriek tomu robustné. Okrem toho musia odolávať ťažkým podmienkam okolia, extrémnym teplotám, nárazovým účinkom a vibráciám. Preto podliehajú konektory pre kozmonautiku zo strany NASA a ESA prísnym skúškam čo sa týka remanencie a exhalácie plynu. Produkty od spoločnosti Heilind Vám v oblasti kozmonautiky túto spoľahlivosť a bezpečnosť poskytujú.

Spojte sa s nami

Heilind Electronics Europe

Telefón: +48 692 347 539
Fax: +49 8063 8101 222
E-Mail: info_cz.sk(at)heilind.eu